Chúng tôi là

"Dịch vụ tư vấn và triển khai tiếp thị trên Mạng Xã Hội và Digital"

Bắt Đầu Các Chiến Dịch

ÂM NHẠC & GIẢI TRÍ

Nghệ sĩ, KOLs, Influencer

THƯƠNG MẠI

Nhãn hàng & Agencies

THỰC PHẨM

Ngành F&B, Ứng Dụng Ăn Uống

Moli Booking là ai?

Chúng Tôi Là Digital Marketing & Branding

Điểm khác biệt của dịch vụ tại Moli Booking.

  • Chi phí được tối ưu hóa
  • Đa dạng các lĩnh vực
  • Đúng tiến độ và nội dung
  • Đảm bảo KPIs đã cam kết
about

350+

Facebook

50+

YouTube

10+

Tiktok

10+

Instagram

Quy Trình Thực Hiện

01.

Lập Kế Hoạch

Tiếp nhận thông tin và tư vấn cho khách hàng lựa chọn dịch vụ booking quảng cáo phù hợp.

02.

Triển Khai

Thực hiện kế hoạch booking theo đúng timeline, đảm đúng tiến độ và nội dung.

03.

Báo Cáo

Nghiệm thu với khách hàng qua báo cáo chi tiết, các số liệu thống kê và hình ảnh.

Các Dự Án Gần Đây

<

Shopee

Đàn Ông

<

VinFast

Đàn Ông

<

JTPlatform

Page Này Chỉ Có Nhạc

<

VinFast

Page Này Chỉ Có Nhạc

<

MeeyCRM

Radio

<

Tương Ớt Nam Dương

The Mood

Chiến Dịch Social

Bảng Giá

Name Follower Post ảnh Post video Chế ảnh Chế video Story 24h Cover 24h Cover 24h tiếp theo Livestream 1h Livestream 1h tiếp theo Pintop 24h Pintop 24h tiếp theo Share link

Đàn Ông
2,256,096 6.000.000 ₫ 6.000.000 ₫ 7.000.000 ₫ 7.000.000 ₫ 2.000.000 ₫ 7.000.000 ₫ 500.000 ₫ 10.000.000 ₫ 5.000.000 ₫ 800.000 ₫ 400.000 ₫ 9.000.000 ₫

Buông
1,009,527 4.000.000 ₫ 4.000.000 ₫ 5.000.000 ₫ 5.000.000 ₫ 1.000.000 ₫ 5.000.000 ₫ 500.000 ₫ 5.000.000 ₫ 2.500.000 ₫ 500.000 ₫ 250.000 ₫ 6.000.000 ₫

Cười Ngả Cười Nghiêng
1,170,902 4.000.000 ₫ 4.000.000 ₫ 5.000.000 ₫ 5.000.000 ₫ 1.000.000 ₫ 5.000.000 ₫ 500.000 ₫ 5.000.000 ₫ 2.500.000 ₫ 500.000 ₫ 250.000 ₫ 6.000.000 ₫

CRUSH +
429,277 2.000.000 ₫ 2.000.000 ₫ 3.000.000 ₫ 3.000.000 ₫ 800.000 ₫ 3.000.000 ₫ 500.000 ₫ 3.000.000 ₫ 1.500.000 ₫ 300.000 ₫ 150.000 ₫ 3.000.000 ₫

Hội những người đam mê truyện ngược : Ngược thì sao, Ngược kệ tao
1,138,186 3.000.000 ₫ 3.000.000 ₫ 4.000.000 ₫ 4.000.000 ₫ 1.000.000 ₫ 4.000.000 ₫ 500.000 ₫ 4.000.000 ₫ 2.000.000 ₫ 400.000 ₫ 200.000 ₫ 4.500.000 ₫

Hôm nay tôi chill
551,689 1.000.000 ₫ 1.000.000 ₫ 2.000.000 ₫ 2.000.000 ₫ 400.000 ₫ 1.500.000 ₫ 500.000 ₫ 1.500.000 ₫ 750.000 ₫ 200.000 ₫ 100.000 ₫ 1.500.000 ₫

Một chút buồn cho mỗi ngày
555,144 3.000.000 ₫ 3.000.000 ₫ 4.000.000 ₫ 4.000.000 ₫ 800.000 ₫ 3.000.000 ₫ 500.000 ₫ 4.000.000 ₫ 4.000.000 ₫ 400.000 ₫ 200.000 ₫ 4.500.000 ₫

Page này chỉ có nhạc
900,247 3.000.000 ₫ 3.000.000 ₫ 4.000.000 ₫ 4.000.000 ₫ 1.000.000 ₫ 4.000.000 ₫ 500.000 ₫ 4.000.000 ₫ 2.000.000 ₫ 400.000 ₫ 200.000 ₫ 4.500.000 ₫

Radio
1,271,394 2.000.000 ₫ 2.000.000 ₫ 3.000.000 ₫ 3.000.000 ₫ 800.000 ₫ 3.000.000 ₫ 500.000 ₫ 3.000.000 ₫ 1.500.000 ₫ 300.000 ₫ 150.000 ₫ 3.000.000 ₫

Trai Đẹp Là Nguồn Sống
568,519 3.000.000 ₫ 3.000.000 ₫ 4.000.000 ₫ 4.000.000 ₫ 800.000 ₫ 3.000.000 ₫ 500.000 ₫ 4.000.000 ₫ 2.000.000 ₫ 400.000 ₫ 200.000 ₫ 4.500.000 ₫

T h e M o o d
1,872,542 5.000.000 ₫ 5.000.000 ₫ 6.000.000 ₫ 6.000.000 ₫ 1.500.000 ₫ 6.000.000 ₫ 500.000 ₫ 7.500.000 ₫ 3.500.000 ₫ 600.000 ₫ 300.000 ₫ 7.500.000 ₫
TheAnh28
THVL
VDO.AI
VTV
TikTok
Mgid
facebook
Youtube
Google
UnityADS
IronSource
AppLovin

Liên Hệ